Your Rights to be Informed

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA DE INFORMARE

în calitate de utilizator de servicii de telefonie


Aveti anumite drepturi de informare garantate prin lege în relatia cu JOIN TELECOM.

Aveti dreptul sa cereti si sa obtineti gratuit înainte de semnarea contractului o copie a Contractului-cadru si a Conditiilor generale de furnizare a serviciului.

Trebuie sa vi se spuna si sa vi se dea în scris înainte de semnarea contractului trei informatii importante:

planul tarifar ales, inclusiv valoarea lui pentru toata durata contractului, cu serviciile incluse – abonament lunar (cu minute/credit incluse/inclus), extraoptiuni, conectare/instalare etc., plus telefon (daca e cazul), cu toate taxele incluse;

ce tarife se aplica si în ce conditii se folosesc minutele incluse sau creditul inclus;

durata minima a contractului si taxele pe care trebuie sa le platiti daca renuntati la contract înainte de termen.

Fiti atenti atunci când semnati contractul! Verificati mai ales urmatoarele:

1. ce tarife se aplica si în ce condiţii;

2. în cât timp veţi fi conectat;

3. cum puteţi anunţa o defecţiune si în ce termen se remediaza;

4. taxele pe care trebuie sa le platiţi daca renunţaţi la contract înainte de termen;

5. în ce condiţii vi se poate suspenda serviciul;

6. la ce despagubiri aveţi dreptul daca JOIN TELECOM nu respecta contractul;

7. penalitaţile pe care trebuie sa le platiţi daca nu respectaţi contractul (de exemplu, daca nu platiţi factura la termen).

JOIN TELECOM trebuie sa va ofere, la semnarea contractului, un exemplar tiparit al Procedurii de solutionare a reclamatiilor.

Daca oricare dintre aceste drepturi la informare va este încalcat, va puteti adresa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

Autoritatea Naţionala pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii Str. Delea Noua nr. 2, Sector 3, 030925 Bucuresti, România

Numar gratuit: 0800 855 855

Telefon: 0372 845 845. Fax: 0372 845 402

E-mail: ancom@ancom.org.ro Website: www.ancom.org.ro