Procedure concerning end-user claims

Procedura de solutionare a reclamatiilor utilizatorilor finali

Reclamațiile privind serviciile de telefonie si internet furnizate de către JoinTelecom. pot fi înaintate de către utilizatorii finali, persoane fizice sau juridice, în oricare din următoarele moduri:

  • telefonic, la numarul: 031 710 0717 ;
  • prin fax, la numărul: 031 710 1439 ;
  • in scris, la adresa sediului social al societatii.

Nu sunt luate in considerare reclamatiile trimise prin email.

Este necesar ca reclamatia sa cuprinda datele de identificare ale clientului care reclama, precum si detaliile de contact (telefon si, eventual, adresa) la care doreste sa primeasca raspunsul.

Termenul de transmitere a reclamaţiilor

Termenul maxim pentru depunerea reclamatiei este de 48 ore de la sesizarea acesteia.

Soluţionarea reclamaţiilor

Reclamatiile privind disfunctionalitatile serviciului sunt luate in considerare din momentul in care acestea au fost trimise. Nu sunt luate in considerare termene retroactive de nici o natura decat in cazul in care exista un contract separat de monitorizare permanenta a conexiunii la client.

Operatorul va depune toate eforturile necesare pentru a analiza reclamatiile si cererile clientului si a le rezolva în cel mai scurt timp.

Clientul este informat telefonic sau prin email despre statusul reclamatiei in maximum 48 ore de la depunerea reclamatiei.

Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor este de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazul în care reclamaţia nu poate fi soluţionată în acest termen, abonatul va fi informat  în termen de 30 de zile de la înregistrarea reclamaţiei despre stadiul de soluţionare a acesteia.

Litigii

Orice neintelegere privind reclamatia va fi rezolvata amiabil. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, clientul poate adresa o plangere catre ANCOM (detalii de contact se gasesc pe site-ul www.ancrcti.ro) sau poate formula o actiune in fata instantelor judecatoresti competente.